วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

เทคนิคคิดเลขเร็ว

https://www.youtube.com/watch?v=EmT3TUon7cg&list=PL4fdLUjpIKgV1ULASSpxoHZwcia2YtNSL

1 ความคิดเห็น: