วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.6

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.6

 

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.5

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.5


 

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.4

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข  สู่การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 1
แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข  สู่การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 2